1396/12/5 شنبه
مسابقه اسکی در پیست دربندسر

مانی پذیرای مهمانان مسابقه اسکی پیست دربندسر
شنبه 5 اسفند، با همکاری اتاق بازرگانی ایران سوئیس مسابقه اسکی در پیست دربندسر تهران برگزار شد، مانی با محصولات متنوع خود پذیرای مهمانان این رویداد و اسکی بازان بود

  

  

  

  

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
© تمامی حقوق به نفع شرکت توسعه فرآوردهای غذایی مانی محفوظ است - 1397