مانی، حامی مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران