رفتن به محتوای اصلی

حضور گروه رحمانی در Foodex ژاپن ۲۰۱۹

گروه رحمانی از 5 تا 8 مارس 2019 در نمایشگاه FOODEX ژاپن در ژاپن شرکت کرد.
FOODEX JAPAN بزرگترین نمایشگاه آسیایی است که به غذا و نوشیدنی در سراسر ژاپن و کل جهان اختصاص دارد. در طول 4 روز برگزاری نمایشگاه، حدود 85000 خریدار از شرکت های خدماتی، توزیعی و بازرگانی مواد غذایی در این نمایشگاه حضور داشتند که با فعالیت گروه رحمانی، به گسترش فرصت های تجاری در داخل و خارج از کشور توجه شد. خریداران متعددی از خارج از کشور حضور داشتند و مذاکرات تجاری با تولیدکنندگان داخلی و بین المللی برای گسترش بیشتر تجارت گروه رحمانی در بازار آسیا با تمرکز بر ژاپن به عنوان دروازه بازارهای آسیایی در حال انجام است.

نمایشگاه